Väggar och tak har målats om och vi har även utfört linjemålning.