Miljö- och kvalitetspolicy

Miljö-, kvalitet och arbetsmiljöpolicy

En grundsten som hjälper oss att driva vårt bolag på ett hållbart och ansvarstagande sätt.

Kvalitet i alla led

Vi är noggranna med att våra kunder kan förlita sig på att våra måleriarbeten blir utförda med god kvalité och slutförda i tid enligt avtal. Vi satsar på våra medarbetare och ger både nödvändig och fortlöpande utbildningar för att säkerställa kompetens på företaget.

Vi har lång branscherfarenhet inom måleri och håller oss uppdaterade kring nya lagar och branschstandarder. Allt för att bedriva vår verksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt och för att möta våra kunders krav och förväntningar.

Miljön är viktig för oss

Vi tänker på miljön genom att vi är medvetna om vår miljöpåverkan och är noggranna med rutiner kring hur våra färgrester och avfall hanteras. Färger som är i udda kulör mäter vi upp innan beställning för att minimera färgspill. Vi använder oss alltid av allergifria och miljövänliga produkter i så stor utsträckning som det går och arbetar aktivt med våra leverantörer för klimatsmarta materialval.

Arbetsmiljö

För oss är det viktigt att miljön som våra medarbetare vistas i är säker och att riktlinjer följs för att de inte ska drabbas av ohälsa eller komma till skada på arbetet. Att ha välmående och motiverade medarbetare anser vi är viktigt. Därför strävar vi alltid efter god hälsa, och att våra medarbetare ska utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

Vi erbjuder våra anställda schyssta villkor med kollektivavtal tillsammans med kompetensutveckling. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår arbetsmiljö genom att hålla oss uppdaterade i branschen och den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av.