Gusten Persson Måleri

FAMILJEÄGT GENOM

GENERATIONER

Vi är familjeföretaget med lång erfarenhet och har varit verksamma i måleribranschen i 40 år. Vår vision är att ligga i framkant och ge våra kunder snabb service tillsammans med skräddarsydda lösningar.

Hos oss arbetar idag 25 kompetenta målare med att färgsätta tillvaron för våra kunder. Tillsammans med våra målare har vi möjlighet att utföra i stort sett alla typer av måleritjänster i Stockholm.

Exempel på våra tjänster som vi utför till våra kunder är: Målning av trapphus och lägenheter, garagemålning, våtrumsmålning, målning av fasader samt akut servicemålning med flera.

Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners och åtar oss totalentreprenader när en stor del av projektet består av måleri.

Våra kunder är bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltningsbolag för såväl bostäder som kommersiella fastigheter och lokaler samt bygg-och målerikonsulter inom Stockholmsområdet.

Vårt medlemskap i måleriföretagen tillsammans med vår nöjd-kund-garanti skapar trygghet för både kunder och medarbetare. Ni kan därför känna er trygga med att samtliga arbeten utförs på ett fackmannamässigt sätt med hög kvalitet.

VI MÅLAR, VI BYGGER, VI RENOVERAR FÖNSTER

Visste du att Gusten Persson Måleri ingår och är moderbolaget för en företagsgrupp?

Gruppen består idag av fristående bolag som arbetar med måleri, fönsterrenovering och bygg. Företagsgruppen har vuxit fram successivt genom åren där Gusten Persson Måleri var först på plan, och därefter kom bygg följt av fönsterrenovering.

Gusten Persson Gruppen

Företagen har gemensamt kontor i centrala Stockholm, gemensam administration och stabsfunktioner för personal, ekonomi, IT och marknad. Detta effektiviserar våra arbeten och samtidigt kan vi erbjuda våra kunder fler tjänster inom måleri, bygg och fönsterrenovering- från mindre uppdrag till omfattande och komplexa entreprenader.

Behöver du hjälp med byggnation eller fönsterrenovering? Klicka på länkarna nedan för att komma vidare till våra dotterbolag för hjälp.

Våra värdeord

KVALITET

  • Vi tummar aldrig på kvalitet utan utför våra arbeten grundligt och fackmannamässigt
  • Vår personal är kompetenta, erfarna och har dokumenterad utbildning och är väl införstådda med vad det aktuella uppdraget innebär

SERVICE

  • Vi agerar med snabbhet och är alerta mot alla våra kunder, intressenter och medarbetare
  • Kunden är i centrum genom att vi återkopplar med snabbhet och senast inom 24h
  • Vi är flexibla, lösningsorienterade och transparanta gentemot våra kunder

PÅLITLIGHET

  • Vi håller det vi lovar och gör om eller förbättrar arbetet om kunden inte är nöjd
  • Våra projekt slutar inte förrän kunden är nöjd
  • Vi tar gärna emot och lyssnar på feedback från våra kunder, medarbetar och andra intressenter. Det är på så vis verksamheten utvecklas